Kontrola veškeré výbavy. Nevyhovující byla vyřazena a nahrazena novou.