Za pomoci vysokozdvižné plošiny proběhlo čištění fasády panelového domu
od plísní a lišejníků. Následně byl aplikován protiplísňový nátěr.